Laiškas vyrams | Apie Santykius Kitaip

Laiškas vyrams

Laiškas vyrams

 

Kartais gaunu laiškų iš vyrų, kurie yra išsiskyrę, tačiau norėtų susigrąžinti savo buvusias žmonas, sugrįžti į šeimą. Laiškuose vyrai atvirauja ir prisipažįsta, kokie jie buvo beviltiški egoistai, kaip skaudino savo moteris ir nesirūpino šeima, nepuoselėjo šeimos vertybių, nesugebėjo pasirūpinti net savimi ir dėl to kaltino visus aplinkui. Tačiau šiandieną jie suvokė, kokie buvo ir nori pasikeisti. Šie vyrai prašo manęs patarimo, kaip jiems sugrįžti pas mylimą moterį, į šeimą, nes dažnai jie susiduria su tuo, jog moteris būna taip nusivylusi, kad nebenori daugiau nieko bendro turėti su metų metus ją skaudinusiu žmogumi.

Vyrai visomis savo išgalėmis bando siekti moters dėmesio, atleidimo, jie prašo sugrįžti, tačiau šios būna tiek įsiskaudinusios ir pavargusios, kad nebeatsako tiems vyrams ir jais nebetiki.

Noriu pranešti savo žinią vyrams, kurie jaučiasi visiškai nusivylę savimi ir nebetiki, kad gali atkurti sėkmingus santykius. Šia žinute noriu įkvėpti juos, išdėstyti jų daromas klaidas bei pasiūlyti realią strategiją, kaip jie gali pakeisti savo padėtį.

Dažniausios klaidos

Dažniausiai vyrai savo laiškuose rašo, kad suprato savo klaidas, gailisi, verkia, prašo atleidimo ir visokiais būdais bando susisiekti su savo moterimi: skambučiais, žinutėmis ar netgi tykodami prie jos namų durų, norėdami pasakyti kaip jie gailisi ir prašyti galimybės ištaisyti savo klaidas. Mieli vyrai, nedarykite šių klaidų:

 1.      Klaida: perdėtas desperatiškų emocijų demonstravimas

Labai gerai jausti skausmą, sielvartą savo širdyje ir nereikia to sakyti, nes moteris ir taip matys tai jūsų žodžiuose, neverbalinėje kalboje. Jūs galite sakyti, jog gailitės dėl padarytų klaidų, tačiau niekada neverkite moters akivaizdoje ir neparodykite, jog esate desperatiškoje situacijoje ir nežinote, kaip iš jos išsikapstyti. Net jei iš tiesų nežinote, jūs turėtumėte rodyti savo moteriai, kad skausmas jums suteikia jėgų ir ryžto viską ištaisyti. Jūs turėtumėte demonstruoti ryžtą pakeisti visas nepalankias situacijas į gera ir rodyti, kad dabartinė skausminga situacija jums suteikia energijos eiti į priekį.

Jeigu rodysite savo desperatiškumą ir nusivylimą, mylimai moteriai sudarysite įspūdį, jog esate nepajėgus pasikeisti, ištaisyti esamą situaciją. Kartais vyrai argumentuoja: “Man be tavęs liūdna, vieniša, aš negaliu be tavęs gyventi”. Tai apgailėtini argumentai! Juk tai reiškia, kad jūs vėl norite priversti savo moterį jums tarnauti, padėti buityje, daryti valgyti ir kelti jums nuotaiką!

Todėl žiūrėdamas į akis moteriai, sakykite: „Aš gailiuosi ir prisiimu atsakomybę už padarytus veiksmus ir pažadu, jog keičiuosi ir jau pasikeičiau.“ Nebereikia nieko daugiau pridėti ir verkšlenti jos akyse, nes ji ir taip matys jūsų nuoširdų sielvartą.

 1.      Klaida: prašymas dar vieno šanso

Vyrai daro dar vieną klaidą kai visais būdais stengiasi išprašyti iš moters dar vieno šanso, prašo sutikimo duoti dar vieną galimybę. Tokiais prašymais jūs parodote, jog esate beviltiški, o jūsų meilė ir dėmesys priklauso nuo jos žodžio ar sutikimo. Taip neturėtų būti. Jūsų meilė, dėmesys ir noras ja rūpintis turi plaukti iš visos širdies ir troškimo būti tikru vyru ir rūpintis ja net tada, kai ji sakys: „Aš nekenčiu tavęs. Nenoriu tavęs matyti.“ Tai yra tikroji vyro esybė ir tvirtybė.

 1.      Klaida: prašymas atleisti

Jeigu jūs suprantate, kiek daug esate „prisišiukšlinę“ ir prašote atleidimo, dar nereiškia, jog esate jo vertas savo moters akyse, todėl nereikia prašyti ir laukti atleidimo. Jūs turėtumėte tik atsiprašyti: „Aš atsiprašau už visą skausmą, kurį tau kėliau. Jei neatleisi man nei dabar, nei per artimiausius metus, aš vis tiek tau įrodysiu, kad taip pasikeičiau, jog dabar galiu padaryti tave pačia laimingiausia moterimi.“

 1. Klaida: reikalavimas pasakyti, ką aš blogai dariau

Vyrų logiškas mąstymas natūraliai ieško konkretaus paaiškinimo ir nurodymo, ką jis darė ne taip, ką jis turi padaryti ateityje. Tačiau vyrai turi suvokti, jog moteris yra prikaupusi tiek daug neigiamų emocijų apie visus tuos nemalonius dalykus kai ji verkė, rėkė ir nebuvo išgirsta, kad dabar ji nori vienintelio dalyko – užmiršti visa tai ir niekada nebeprisiminti! Jeigu jūs paprašysite, jog ji paaiškintų, ką darėte ne taip ir nesulauksite jokio atsakymo, žinokite, kad ji tiesiog nenori nieko prisiminti. Jūs turėtumėte užtikrinti savo moterį, kad išsiaiškinsite tai kitais būdais, kad tyrinėsite tarsi detektyvas ir patys rasite atsakymus.

Elkitės vyriškai ir įdėkite daugiau papildomų pastangų: domėkitės santykių temomis, skaitykite knygas, klausykite paskaitų ir patys atraskite, ką turėtumėte keisti, kad galėtumėte kurti sėkmingus santykius.

 1.   Klaida: ji manęs negerbia

Kartais vyrai sako, jog jie taip stengiasi, jie pasikeitė, tačiau viskas veltui, nes mylima moteris juos ignoruoja, negerbia ir net nemėgina išklausyti. Kaip ji turėtų jus gerbti po daugybės metų nusivylimų ir įžeidinėjimų?!  Kai jūs sakote: „Aš pasikeičiau, o ji manęs vis dar negirdi“, žinokite, jog atėjo laikas veiksmams ir darbams, o ne kalboms.

Todėl vėliau aptarsime, kokius veiksmus reikia atlikti vyrui, o dabar pakalbėsime, kokias stadijas šioje santykių situacijoje praeina moteris ir vyras.

Moters ir vyro stadijos

Galbūt dabar šias eilutes skaitantys vyrai dvejoja ar verta skaityti toliau, nes galvoja, jog jau nebėra šansų, galimybių kažką pakeisti ir susigrąžinti mylimą moterį. Aš jums atsakau – visada yra galimybė. Daug kas priklauso nuo balanso: kuo daugiau esate skaudinę mylimąją, tuo daugiau reikės įdėti pastangų ir laiko, tuo stipresniu vyru turėsite tapti. Tikras vyras visada „išsivalo“ savo sukauptą „mėšlą“, todėl drąsiai eikite į priekį ir tapkite stipriu vyru.

Yra trys stadijos, kurias moteris praeina, kai metų metais skaudinęs vyras bando ją susigrąžinti.

 1.      Stadija. „Nelįsk man į akis, ant to pačio grėblio aš daugiau nelipsiu“

Šioje stadijoje nors moteris mato, jog jūs gailitės, atsiprašote, tačiau ji turi sukaupusi tiek daug nuoskaudų, jog jai gaila tos moters, kuri galbūt ateityje bus su jumis, nes ji gerai žino, koks „niekšas“ jūs esate.

Jūs turėtumėte sakyti savo moteriai: „Pagaliau aš supratau, jog visą laiką rūpinausi tik savimi. Bet dabar aš tapau tokiu vyru, kuris gali savo poreikius paaukoti dėl tavęs, kad būtumei laiminga. Aš esu pasiruošęs duoti, duoti ir duoti, kad kuo dažniau matyčiau tavo šypseną, ir man yra gera tada, kai ją matau. Nuo šiol aš jausiuosi mylimas, svarbus ir gerbiamas tada, kai tu priimsi mano davimą ir būsi saugi.“ Jūs turėtumėte demonstruoti moteriai tvirtą apsisprendimą keistis.

 1.      Stadija. „Kodėl aš turėjau tiek daug iškentėti, kol galiausiai tu pradėjai keistis?“

Šioje stadijoje moteris vis dar yra labai nusivylusi, nors ir mato šiokius tokius pokyčius. Ji galvoja: „Aš tiek daug ašarų išliejau tam, kad padaryčiau iš jo vyrą, o dabar ateis kita moteris ir gaus jį veltui. Aš jai pavydžiu, tačiau esu taip įsiskaudinusi, kad nebegaliu pas jį sugrįžti.“

 1.      Stadija. „Aš matau tavyje pokyčius ir tikiu tavimi“

Šio stadijoje moteris galvoja: „Aš tiek laiko kentėjau, bet dabar matau kaip jis pasikeitė! Aš be galo bijau vėl nusivilti, nesu tikra, kad sugebėsiu iki galo atleisti, bet matydama pokyčius aš juo tikiu. Jeigu jis man suteiktų tokį saugų variantą būti kartu nieko iš manęs nereikalaudamas ir suteiktų laisvę pasišalinti, jeigu man to reikės; jeigu galėčiau išeiti tada, kai panorėsiu, aš norėčiau dar kartą pabandyti. Aš giliai širdyje tikiu, kad jame įvyko esminis pokytis, jis suvokė, kas yra santykiai, kas esu aš kaip moteris, todėl nors ir labai bijau, bet norėčiau dar kartą pabandyti, būdama visiškai saugi.“

Taigi, vyrui yra įmanoma pereiti per visas šias tris moters stadijas, kol įvyks esminis jos nuomonės pasikeitimas.

Vyrai taip pat turi savo stadijas.

 1.      Stadija. Tarno pozicija

Vyras daro tai, ko yra prašomas, ar buvo prašomas daugelį metų: „Aš suplausiu indus. Daugiau būsiu namie. Padarysiu viską, ko prašai.“ Tai paviršutiniškas ir laikinas pasikeitimas, nes neįvyko vyro vidinių nuostatų pokyčiai. Jis pradeda pataikauti savo moteriai ir vis dar nežino, koks yra jo, kaip vyro vaidmuo šeimoje, koks yra moters vaidmuo santykiuose, kiek jisai turi duoti moteriai ir kiek gauti, kad abu jaustųsi laimingi.

 1.      Stadija. Pakeisti standartai

Vyras jau žino, ką turi daryti, kaip atlikti savo vyrišką vaidmenį, kad jo moteris būtų laiminga, saugi ir šypsotųsi. Šioje stadijoje vyras supranta savo atsakomybę: jis yra šeimoje emocinis ramstis, kuris stengiasi pažinti savo moterį ir geba taip ja pasirūpinti, kaip niekas kitas iš aplinkos.

Vyrai, supraskite, jūsų standartai pasikeitė, požiūris pasikeitė, bet nereikalaukite iš karto teigiamo moters atsakymo! Griebkite visą įmanomą informaciją, žinias, skaitykite knygas, važiuokite į stovyklas, lankykite seminarus, kalbėkitės su santykių konsultantais. Nes šiame etape jūs turite sužinoti visas efektyviausias strategijas, ką daryti, kad moteris būtų laiminga. Net atlikus ir šį darbą, moteris vis dar gali nematyti priežasties sugrįžti, nes jūs vis dar darysite daug klaidų, daug mokysitės, daug kas atrodys moteriai dirbtina, kol gebėsite efektyviai taikyti sukauptas žinias. Tačiau nereikia bijoti, nes tik praktika atves jus į meistriškumą. Net jei moteris jumis nepasitikės, jūs turite demonstruoti jai savo atkaklumą ir rodyti, kad sugebate integruoti gautas žinias.

 1. Stadija. Vyras integruoja strategijas

Štai šiame etape jūs tampate vyrais, kurie pradeda traukti moteris! Dabar jūs patampate tais vyrais, šalia kurio moteris 99 procentais bus euforijoje net tada kai bus nelaiminga, nes ji jausis saugi šalia jūsų. Jūs daug ko išmokote, gyvenote tomis žiniomis diena iš dienos, kol jos tapo nauja jūsų esybe ir jūsų spindinčiose akyse moteris mato, kad pasikeitėte iš esmės.

 1. Stadija. Jis sugeba prisiimti atsakomybę

Jūs turite užaugti nuo berniuko, kuris mokosi, taiko žinias ir tampa profesionalu, iki vyro, kuris sugeba prisiimti atsakomybę ne tik už save, savo rezultatus, savo būseną, pastangas, tvirtybę, bet ir už savo šeimą, žmoną ir vaikus.

Tada jūs patampate meistru, kuris sugeba įžvelgti kitų klaidas ir patarti jiems. Jūs esate lyg orakulas, kuris nenurodinėja, nereikalauja, bet pataria kai pas jį su savo klausimais ateina šeimos nariai, artimieji. Šioje stadijoje jūs galite padėti kitiems išlipti iš savo neigiamų emocijų, duobių ir nusivylimų. Jūs galite tapti tokiu išmintingu vyru, šalia kurio moteris norėte norės būti, nes ji pati jausis esanti geresnė būdama šalia tokio vyro.

Galbūt jums reikės labai daug iškentėti einant link šio meistro lygio, bet jūs galite jį pasiekti.

Ką reikėtų daryti, jeigu moteris jumis vis tiek nepasitiki? Jūs turite atgauti pagarbą ir pasitikėjimą, o kad juos atgauti, turite vienodai mąstyti, vienodai kalbėti ir vienodai daryti. Visus šiuos tris elementus turite demonstruoti ne tik savo moteriai ir vaikams, bet ir visai aplinkai. Taip pat, jūs turite nupiešti jai savo viziją, savo santykių, ateities ir gyvenimo viziją.

Veiksmų planas vyrui

Koks veiksmų planas tiktų pasiekti šiuos tikslus, sėkmingai pereiti visas stadijas? Pirmas žingsnis – jūs galite parašyti meilės laišką savo moteriai, kuriame atskleisite, kodėl ją mylite, kas sužavėjo jus, kodėl likimas jus suvedė. Antra, turite nuolatos atsiprašinėti už tai, kada buvote ją įskaudinęs, nuolatos elgėtės netinkamai, kada griovėte savo santykius.

Trečias žingsnis – jūs turite nupiešti savo santykių viziją, bet ne tai, ką moteris turės daryti, o tai kaip jūs ja rūpinsitės ir kuo jūs tapsite. Turite įvardinti savo planus, ką darysite, kad taptumėte jos svajonių vyru: kokiame seminare dalyvausite, kur eisite, su kuo susitiksite, ko išmoksite.

Net jei jūsų moteris vis dar nepriima jokios pagalbos, jai nieko nereikia iš jūsų ar netgi yra išvažiavusi, jūs turite rodyti besąlygišką domėjimąsi, rūpinimąsi ja. Galbūt žinote, jog trūksta pinigų vaikų išlaikymui – pasiūlykite jai pinigų. Gal reikia spintą surinkti, gal daiktus pervežti? Taigi, pirmas dalykas – kiekvienoje smulkmenoje ir kiekvieną dieną klauskite mažuose dalykuose, kuo galite jai padėti, kur galite būti naudingas. Galbūt ji jau išmokusi susitvarkyti pati ir nuolatos tai daro, tačiau vieną dieną ji priims jūsų pagalbą, jeigu jūs leisite jai pajusti, kad jūsų draugystė yra amžina.

Antras dalykas – jūs turėtumėte stengtis ją vis geriau pažinti. Pažinti ne tam, kad galėtumėt manipuliuoti, bet tam, kad galėtumėt jai dar labiau patarnauti, padėti. Nėra moters, kuri atsisakytų nuoširdaus rūpesčio ja! Jūs galite paklausti: „Kokios gėlės tau labiausiai patinka? Kur norėtumei nueiti – į kiną ar į spektaklį? Kur norėtumei atostogauti?“

Trečia – praneškite, kaip jūs progresuojate, papasakokite laiške su kuo susipažinote, kur buvote, ką sužinojote. Rodykite, kaip augate santykiuose.

Galbūt šis „apsivalymo“ procesas užtruks metus ar kelis, kol moteris išdrįs truputį praverti jums savo asmeninio gyvenimo duris. Tada bandykite kurti situacijas, kaip praleisti su ja laiką kartu.

Jeigu šalia jos net jau yra kitas vyras, nekaltinkite jos, sakydami: „Aš tiek dėl tavęs padariau, o tu esi su kitu“, nes tai silpno vyro požiūris, bet būkite tikrais vyrais, stipriais ir sakykite jai: „Aš įrodysiu tau, kad tik su manimi tu busi labiausiai saugi, aš geriausiai tave pažįstu ir geriausiai galiu tavimi pasirūpinti.“

You may also like...

1 Response

 1. Danielius parašė:

  Viskas labai gerai parašyta. Darykit tai, kalkit giliai į savo makaules. Tikrai tokiu keliu galima susigrąžinti savo vienintelę moterį.
  Sunkiausia šiame kelyje yra išlikti emociškai tvirtu žmogumi. Nepasiduoti neigiamom emocijom ir baimėm kurio užpusta visai netikėtai. Idealiausia kai nėra trečio. Bet jei jis yra ir tu sugebėsi visą šitą padaryti. Puiku. tu būsi pats geriausias žmogus ir visiškai nesvarbu koks galutinis rezultatas. Svarbiausias esi tu. Kai tu pasirūpinsi savimi, pasikeisi ir aplinkiniai pradės keistis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *