Apie Santykius Kitaip | Kitas požiūris į tai, kas mums svarbu

Apie Santykius Kitaip

0

Kaip neprarasti ryšio su vaiku

Paklausiau savo geros draugės Adelės, kada vaikystėje ji jautė artimiausią ryšį su tėvais? Adelė lėtai užsimerkė, skaidri šypsena nušvietė jos veidą ir vėl atsimerkusi...